Wady wymowy a zgryz

Wada wymowy może być spowodowana wadą zgryzu, ale prawidłowa wymowa jest możliwa nawet w przypadku znacznych zaburzeń anatomicznych. Samo leczenie ortodontyczne nie usunie problemów z wymową. Jednak połączenie terapii logopedycznej i leczenia ortodontycznego może być pomocne, jeżeli dziecko ma wadę zgryzu, która do tego usposabia.  Jeżeli wada wymowy nie jest powiązana z występującą wadą zgryzu, leczenie ortodontyczne będzie mięć wartość samą w sobie, ale najprawdopodobniej nie wpłynie na wymowę.

WADY ZGRYZU ZWIĄZANE Z  ZABURZENIAMI WYMOWY

-zgryz otwarty przedni, duża szpara między siekaczami- głoski „s”, „z” (seplenienie)

-nieprawidłowości w obrębie siekaczy, szczególnie ustawienie językowe siekaczy szczęki- trudności z wymówieniem „t”, „d”

-kostna klasa III- zniekształcenie „f”, „w”

-zgryz otwarty przedni- zniekształcenie „sz”, „cz”

Znacznie większe zaburzenia mowy występują u dzieci z wrodzonymi wadami twarzoczaszki i rozszczepami. U dzieci z rozszczepami rozwój mowy może być opóźniony nawet o 6-12 miesięcy.  Przyczyną są zaburzone warunki anatomiczne i czynnościowe oraz zaburzenia toru oddechowego w trakcie artykulacji. Sprzężone zaburzenia mowy określane są mianem palatolalii ( połączenie zaburzenia mowy i nosowania) i wymagają rozpoczęcia leczenia logopedycznego już w okresie niemowlęcym.