Przebieg leczenia aparatem ruchomym

 

INFORMACJE O PRZEBIEGU LECZENIA APARATEM RUCHOMYM

Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest dobra higiena, zdrowe dziąsła i zęby (wyleczone lub zaimpregnowane).

Leczenie aparatem nie może być rozpoczęte przy obecnych przetokach lub ropniach świadczących o aktywnym procesie zapalnym, korzeniach, pozostałościach po zębach mlecznych przy obecności stałego następcy, krwawiących dziąsłach, zębach pokrytych płytką nazębną i kamieniem.

PIERWSZA WIZYTA

Na pierwszej wizycie ortodonta przeprowadza wywiad ogólnomedyczny i ortodontyczny z rodzicami pacjenta, poznawane są oczekiwania dotyczące leczenia. Wykonywane jest badanie oraz wstępna ocena istniejącej wady zgryzu lub jej brak. Badanie obejmuje m.in. ocenę rysów twarzy, czynności oddychania, połykania, mowy, funkcji stawów skroniowo-żuchwowych. W przypadku , gdy pacjent był już w przeszłości leczony ortodontycznie, w celu ułatwienia planowania leczenia, powinien zgłosić się ze swoją starą dokumentacją.

W celu postawienia dokładnego rozpoznania i zaplanowania leczenia pobierane są wyciski na modele diagnostyczne, wykonywane są zdjęcia fotograficzne zębów i twarzy. W zależności  od wskazań i wieku pacjenta może zostać  wydane skierowanie na zdjęcie lub zdjęcia  rentgenowskie (pantomograficzne i ewentualnie tele boczne głowy).

Wyciski niezbędne są do wykonania przez technika modeli diagnostycznych oraz aparatów leczniczych. Pobierane są one na specjalnych łyżkach z wykorzystaniem masy wyciskowej przypominającej plastelinę, w której „odbijane” są zęby. U niektórych dzieci (ale także u dorosłych) może wystąpić odruch wymiotny. Dlatego zalecane jest, aby dziecko nie jadło i mało piło, dwie godziny przed wizytą. Niedrożny nos czy mocno powiększone migdałki podniebienne mogą uniemożliwić pobranie wycisków. Choroba, przeziębienie, nasilenie istniejącej alergii, nie jest właściwym momentem na wizytę, a jedynie może zniechęcić dziecko do dalszej współpracy. Przy bardzo nasilonym odruchu wymiotnym uniemożliwiającym wykonanie wycisku lekarz może odłożyć jego wykonanie i zalecić ćwiczenia, które mogą pomóc zmniejszyć jego nasilenie.

DRUGA WIZYTA

Po zebraniu wszystkich informacji i potrzebnej dokumentacji na podstawie zgromadzonego materiału diagnostycznego (w tym analiza zdjęć rentgenowskich, modeli diagnostycznych, zdjęć fotograficznych) opracowany zostaje  indywidualny plan leczenia. Rodzice zostają poinformowani o zaplanowanych aparatach, możliwych wariantach leczenia, kosztach, przebiegu leczenia oraz przewidywanej długości jego trwania.

W niektórych mniej skomplikowanych wadach,  sposób leczenia i koszty,  przedstawiane są na pierwszej wizycie. Pozwala to wykorzystać wykonane wyciski, do odlania zarówno modeli diagnostycznych jak i wycisków roboczych, na których technik wykona aparat lub aparaty, co pozwoli dziecku uniknąć dyskomfortu związanego z pobieraniem kolejnych wycisków. Zalecany okres od wykonania wycisków do oddania gotowych aparatów wynosi do dwóch tygodni. Należy o tym pamiętać w przypadku planowanego urlopu czy wyjazdu dziecka.

TRZECIA WIZYTA

Pacjentowi oddawany jest aparat lub aparaty. Wykonywane są  niezbędne korekty. W zależności od wieku dziecka, rodzice lub pacjent uczony jest, jak wkładać i wyjmować aparat. Wydawana są zalecenia dotyczące użytkowania aparatu i higieny. Rodzic informowany jest w jaki sposób rozkręcać śrubę.

Okres pierwszych dwóch tygodni noszenia nowego aparatu jest tzw. okresem adaptacyjnym. Po tym czasie można zacząć aktywować aparat  i rozkręcać śrubę.

REGULARNE WIZYTY KONTROLNE

Aby leczenie było skuteczne, potrzebne są regularne wizyty  w celu aktywacji  i dokonywania niezbędnych korekt aparatu. Należy się na nie zgłaszać z częstotliwością ustaloną przez lekarza. Na każdą wizytę należy zgłaszać się z prawidłowo umytym aparatem i zębami.