Maska twarzowa

MASKA TWARZOWA (DELAIRE’A)

Aparat zewnątrzustny, rodzaj wyciągu zewnątrzustnego, służący do wysunięcia i stymulacji wzrostu szczęki w kierunku doprzednim i pionowym. Zbudowana z nakładki czołowej i podpórki bródkowej, połączonych drucianym prętem, od którego na wysokości  ust odchodzi  pozioma poprzeczka. Wyciągi elastyczne, będące źródłem potrzebnej siły, zaczepiane są pomiędzy poziomą poprzeczką i elementami aparatów ruchomych lub stałych zamocowanych na zębach.