Refundacja leczenia ortodontycznego przez NFZ

Refundacja leczenia ortodontycznego przez NFZ

Leczenie ortodontyczne dzieci aparatami ruchomymi jest refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia do ukończenia 13 roku życia. W ramach takiego leczenia lekarz, który ma podpisany kontrakt z NFZ, może bezpłatnie:
– wykonać aparat ruchomy raz na rok do 12 roku życia (mogą to być dwa oddzielne aparaty na górny i dolny łuk zębowy, lub jeden obejmujący jednocześnie dwa łuki)
– wykonać jedną w roku naprawę aparatu do 12 roku życia
– wykonać podczas całego leczenia jedno zdjęcie pantomograficzne i jeden telerentgenogram boczny głowy do 12 roku życia
– prowadzić kontrolę leczenia do 13 roku życia
Tylko lekarz specjalista ortodonta może otrzymać kontrakt obejmujący procedury ortodontyczne. Jeżeli gabinet stomatologiczny posiada kontrakt z NFZ, nie oznacza to automatycznie, możliwości rozliczania procedur ortodontycznych.
Ostatnio przyznawane przez NFZ kontrakty były w 2013 roku. Najbliższe, ewentualne nowe kontrakty, NFZ planuje przyznawać dopiero na rok 2016. Niektórzy specjaliści ortodonci, z powodu formuły i zakresu refundacji oferowanej przez NFZ, nie ubiegają się o kontrakt w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Aparaty stałe nie są refundowane przez NFZ .

U dzieci z rozszczepami, wadami rozwojowymi w obrębie twarzoczaszki, zespołem Downa czy porażeniem mózgowym, leczenie ortodontyczne, wszystkimi typami aparatów, finansowane jest z budżetu państwa do 18 roku życia. Lista chorób i wad podlega jednak corocznej weryfikacji i może ulec zmianie. Ośrodki prowadzące leczenie znajdują się zazwyczaj przy Uniwersytetach Medycznych. W województwie dolnośląskim poradnia zlokalizowana jest na ulicy Krakowskiej 26 we Wrocławiu.