Aparat Bi-helix i Quad-helix

 

Aparat ortodontyczny Bi-Helix lub Quad-Helix to stały aparat zamocowany na zębach trzonowych szczęki za pomocą metalowych pierścieni. Na pierścieniach zamocowane są elementy, dzięki którym możliwe jest utrzymanie drutu tworzącego część podniebienną aparatu. Ten łuk biegnący po podniebieniu i wzdłuż podniebiennych powierzchni zębów szczęki jest częścią aktywną aparatu. Jego zadaniem jest poszerzenie zwężonego łuku zębowego szczęki.

W uzębieniu mlecznym i wczesnym mieszanym wywiera on efekt ortodontyczny i ortopedyczny (poszerzenie łuku zębowego i podstaw kostnych). Podniebienie zbudowane jest z dwóch kości połączonych ze sobą tzw. szwem podniebiennym w linii pośrodkowej. Na samym początku leczenia, aparat może rozsunąć szew podniebienny – dlatego przez pierwszych kilka dni mogą być odczuwane lekkie dolegliwości bólowe lub pewien dyskomfort. W trakcie leczenia  może pojawić się szpara między górnymi siekaczami, która podczas dalszego leczenia zazwyczaj znika sama lub jest korygowana przez ortodontę. Po rozsunięciu rozerwanego szwu i ustawieniu zębów w nowych pozycjach, aparat nadal utrzymywany jest na miejscu, do czasu wystąpienia pełnej odbudowy szwu podniebiennego i  kości oraz uzyskania stabilizacji.

W uzębieniu późnym mieszanym i stałym obserwowany jest tylko efekt ortodontyczny.

Leczenie trwa najczęściej od 5 do 9 miesięcy, w zależności indywidualnych predyspozycji pacjenta i nasilenia wady.

Leczenie często prowadzone jest równolegle z innymi aparatami (najczęściej aparatami stałymi cienkołukowymi), które korygują nieprawidłową pozycję zębów.