Aparaty stałe cienkołukowe

Aparat ortodontyczny stały cienkołukowy składa się z trzech podstawowych elementów:

  • zamków i pierścieni na zęby trzonowe (alternatywnie rurek)
  • łuków
  • ligatur, które mają za zadanie utrzymać łuk w zamkach

Zamki i pierścienie przymocowane są do zębów za pomocą specjalnych klejów i cementów. Dzięki nim możliwe jest przenoszenie aktywnych sił na zęby.

W szczelinie zamków umieszczony jest łuk (drut) mocowany do zamków za pomocą ligatur. Łuk  jest źródłem aktywnych sił przesuwających zęby. Ligatury mogą być wykonane z metalu lub różnokolorowych materiałów elastycznych.

W przypadku aparatów samoligaturujących (typu Damon) drut utrzymywany jest poprzez specjalne zatrzaski lub klapki i nie ma potrzeby stosowania ligatur utrzymujących.

Niekiedy podczas leczenia występuje konieczność terapii łączonej polegającej na zastosowaniu dodatkowych  aparatów stałych  wewnątrzustnych lub aparatów zewnątrzustnych umożliwiających wyleczenie poważniejszej wady.

Powszechnie używany jest podział w zależności od typu materiału z którego wykonane są zamki:

  • aparaty metalowe
  • aparaty kosmetyczne (kryształowe, ceramiczne,kompozytowe)

DSC04563      DSC05197

DSC05201      1

lub

Podział uwzględniający sposób utrzymania łuku w zamkach:

  • klasyczne  metalowe i kosmetyczne ( wykorzystywane są tu ligatury, które utrzymują łuk w zamkach)
  • samoligaturujące metalowe i kosmetyczne (drut utrzymywany jest poprzez specjalne zatrzaski lub klapki i nie ma potrzeby stosowania ligatur utrzymujących)