Zapora dla języka

Nieprawidłowa pozycja języka może prowadzić do powstania wady lub uniemożliwiać jej korektę. Najczęściej występujące w tych przypadkach nieprawidłowości to: zgryz otwarty przedni, wychylenie zębów przednich, szparowatość. Brak odpowiedniego kontaktu pomiędzy zębami przednimi prowadzi do powstania wady wymowy.

Ortodontyczna zapora dla języka (może być częścią aparatu stałego lub ruchomego) wykonana jest z odpowiednio dogiętego drutu, który pełni rolę upominacza dla języka, ucząc go tym samym prawidłowej pozycji i odgradza zęby od niekorzystnego naporu języka.