Dystalizer Carriere

Jest to aparat używany do cofania, prostowania i rotacji zębów górnych trzonowych i wysuwania zębów dolnych, stosowany w trakcie leczenia aparatami stałymi. Wykorzystywany jest w leczeniu: tyłozgryzów obustronnych i jednostronnych, wychylenia zębów przednich, zaburzeń linii pośrodkowej, stłoczeń.Dzięki niemu możliwa jest eliminacja lub ograniczenie potrzeby ekstrakcji zębów. W zależności od potrzeby i rodzaju wady zgryzu stosowany jest jedno- lub obustronnie. W górnym łuku zębowym mocowany jest do szóstek i kłów. W łuku dolnym na szóstkę przyklejany jest zaczep dla wyciągu elastycznego. Wyciąg, zakładany na zaczep na górnym kle i dolnej szóstce, przez pierwsze trzy miesiące powinien być noszony całodobowo. Łączy on górną i dolną część aparatu  i wyzwala siły przesuwające zęby. Po ustawieniu zębów w odpowiedniej pozycji, w celu zabezpieczenia efektów leczenia stosowany jest miniimplant ortodontyczny (zazwyczaj przez okres kilku miesięcy).