Pierwsza wizyta

Na pierwszej wizycie ortodonta przeprowadza wywiad ogólnomedyczny i ortodontyczny z pacjentem, poznawane są oczekiwania pacjenta dotyczące leczenia. W przypadku , gdy pacjent był już w przeszłości leczony ortodontycznie powinien, w celu ułatwienia planowania leczenia, zgłosić się ze swoją „starą” dokumentacją.

 

Następnie wykonywane jest badanie pacjenta oraz wstępna ocena istniejącej wady zgryzu lub jej brak. Badanie obejmuje m.in. ocenę rysów twarzy, czynności oddychania, połykania, mowy, funkcji stawów skroniowo-żuchwowych.

 

W celu postawienia dokładnego rozpoznania i zaplanowania leczenia pobierane są wyciski na modele diagnostyczne, wykonywane są zdjęcia fotograficzne zębów i twarzy.

 

Dodatkowo do uzyskania pełnej diagnostyki oraz oceny wady zgryzu, a także informacji o stanie uzębienia pacjent otrzymuje skierowanie na zdjęcia rentgenowskie (tylko pantomograficzne lub pantomograficzne i cefalometryczne).

 

Po zebraniu wszystkich informacji i potrzebnej dokumentacji na podstawie zgromadzonego materiału diagnostycznego (w tym analiza zdjęć rentgenowskich, modeli diagnostycznych, zdjęć fotograficznych) może zostać opracowany indywidualny plan leczenia.